ایجاد آگهی جدید

میخواهید چه نوع آگهی ایجاد کنید؟

انتخاب یک بسته

پایه

تومان

 • ارسال یک لیست
 • هر نوع لیست
 • انقضا 90 روز
 • قابل استفاده برای همه

پیشرفته

70 تومان

 • ارسال 10 لیست
 • هر نوع لیست
 • انقضا 180 روز
 • قابل استفاده برای همه

پریمیوم

90 تومان

 • ارسال 5 لیست
 • هر نوع لیست
 • انقضا 360 روز
 • قابل استفاده برای همه